18 Aralık 2009

ORİJİNAL MESAJ – ŞENER ÖZMEN / CENGİZ TEKİN – OUTLET // İHRAÇ FAZLASI SANAT


Outlet//İhraç Fazlası Sanat, 1 Aralık’ tan beri, Diyarbakır'da yaşayan sanatçılar Şener Özmen ve Cengiz Tekin’in birlikte hazırladıkları, bugüne kadar izleyici karşısına çıkmamış ‘Orijinal Mesaj’ isimli video ve fotoğraf çalışmalarından oluşan, Türkiye’deki ilk kapsamlı solo sergilerine ev sahipliği yapıyor.

Batı' nın Doğu algısını sorgulayan, iz bırakan günümüz toplumsal-siyasal olayları üzerine düşündüren ve Türkiye'deki politik sıkıntılara geniş bir perspektif sunan sergide sanatçıların, mesafelerini kaybetmeden, angaje olmadan tanıklık ettikleri normalleşme süreci üzerine ürettikleri ve yaşanan değişimi işaret ettikleri için 'iyileşme dönemi yapıtları' olarak da değerlendirilen birbirine bağlı dört videosu ve fotoğrafları ile karşılaşıyoruz.

Sanatçıların bugüne kadarki üretimlerinin ortak noktası da olan ironi yolu ile dayanılması güç gerçeklikler ile bağ kurmanın mümkün kılındığı, sert ama bir o kadar da şiirsel bir anlatım dilinin hakim olduğu sergi, izleyicisini meselenin farklı boyutları üzerine düşünmeye davet ediyor.

Tüm işler aslında izleyiciye, mesajın orijinalliğini hissettirecek şekilde kurgulanmış. Sergideki hiçbir işte zamanın vurgulanmamış olması da aslında hem geçmişe hem de geleceğe ait oluşu simgeliyor.

“Sanatçının Gizli Portresi” nde fotoğrafın altındaki foto Sentez ibaresi, hem normalleştirilen bir süreç anlamında sentezi hem de çift taraflı kimyasal bir reaksiyon olan fotosentez üzerinden bir tarafın diğer tarafı üretmek için uğradığı dönüşümü ima ediyor. Fotoğrafta farklı politik söylemler, bu kimyasal tepkimenin gerçekleştiği bir yer olarak sanatçının kimliğine de göndermede bulunuyor.

“Normalizasyon” da evin içine kadar giren normalleştirme girişimlerinin insanların hayatlarında ve birbirleri ile olan ilişkilerinde açtıkları derin oyukları hissederken, “Sus” da normalleştirme öncesi oyuklarda yitip gidenleri görmezden gelişimizden rahatsız oluyoruz, “Ateş Düştüğü Yeri Yakar” da bu oyuklardan yükselen dumanları, uzaktan izleyen çocuklar gibi oyuna dönüştürdüğümüzü fark edip, “Natürmort“ adlı eserde adı “uygarlık” sözcüğüyle özdeşleşen çocuk tanrı Triptolemos’un elindeki başaklardan saçtığı saf, masum ve ölümsüz tohumların bereket ve barış getiren ürünlere dönüştüğünü hatırlayıp, baharı simgeleyen kızını arayan bereket tanrıçası Demeter gibi, baharın yitip gitmenin öncesinde mi yoksa sonrasında mı gerçekleştiğini sorguluyoruz.

Galerinin alt katında izleyicisiyle buluşan ‘Umut’, ‘Manzara’, ‘Bravo’ ve ‘Bir gün bir T ve bir K’ isimli birbirine bağlı dört yapıttan oluşan, Özmen ve Tekin’in 2006-2009 yılları arasında birlikte ürettikleri video serisinde de fotoğraflarında olduğu gibi Türkiye’nin toplumsal ve siyasal temelinde ‘iz bırakan’ meseleleri ironinin sınırlarında gezerek irdelediklerini görüyoruz.

“Manzara” adlı eserde nedeni belirsiz ancak erekselliği anlaşılan bir kutlamanın tepeden inmişliğini, kutlayanın yalnızlığı ve mekana ait olmayışı yolu ile hissederken, “Bravo” adlı eserde bu erekselliğin ve tepeden inmişliğin ısrar ve tekrarın bir sonucu olarak karşımızda nasıl canlandığını görüyoruz. Yukarının kanıtlanmaz ve absürt varlığına göndermede bulunulan “Umut” isimli çalışmada çözümün (ya da düğümün) yukarıdan gelişine yönelik beklentinin tezatı ile irkilirken, serinin temel parçası olan “Bir Gün Bir T ve K” videosunda kimlik, kişilik ve birlikteliklerdeki tezatlıkların iç içe geçmişliğini duyumsayıp, neler yaşandığı üzerine odaklanıyoruz.

Batı’ dan bir bakışla sanatı ve günlük hayatı okuma alışkanlığını tersyüz ederek, içeriden ve objektif imgeler yolu ile adı gibi orijinal bir mesaj sunan sergi 9 Ocak tarihine kadar Outlet//İhraç Fazlası Sanat’ ta görülebilir.

Alper Karabatak
18.12.2009
www.Art-Core.tv

Hiç yorum yok: